Hvordan håndtere kommentarfeltet

Med tiden har det blitt viktigere og viktigere å skape engasjement på Facebook-innlegg og annonser for at de skal bli spredd best mulig. Kommentarer i og delinger er det som nå gir den største spredning og viser Facebook at innholdet er relevant. Så, hvordan bør du som bedrift håndtere kommentarfeltet? Det skal vi se mer på nå. 

Delta i kommentarfeltet

Kommentarfeltet er en viktig ressurs mange bedrifter glemmer å bruke tid på. Det oppfattes som positivt for både Facebook og kunder at du er aktiv her. Ikke bare vil du kunne skape en tettere dialog med kundene dine, men du vil også få et innblikk i hva de tenker og mener. Vis at du har sett tilbakemeldingen og svar på det som kan svares på. Å være aktiv i kommentarfeltet vil ofte gjøre at du oppfattes som en mer troverdig bedrift, samtidig som at du viser at du bryr deg om kundene dine. 

Hvordan...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.