De 3 viktigste målgruppene du bør bruke i dine Facebook kampanjer

Facebook gir deg frihet til å velge i mange forskjellige spesifikasjoner når det kommer til utforming av målgruppe. Du kan snevre det inn til svært detaljerte publikum eller nå bredt ut til store publikum. Mange bruker ofte for mye tid og penger på å gå for detaljer, med fokus på interesser og spesifikasjoner. Det trenger du ikke nødvendigvis å gjøre. 

Her er de 3 viktigste målgruppene du bør bruke i dine Facebook kampanjer. 

Remarketing

Hva er det?

En remarketing målgruppe er en målgruppe som retter seg mot de som allerede har vært i kontakt med deg. Enten det er via nettsiden, eller at de har engasjert seg på Facebook- eller Instagram-sidene dine. Poenget er at de allerede vet hvem du er og har blitt eksponert for din merkevare og dine produkter på en eller annen måte før. 

Hvordan lager du det?

For å lage et remarketing publikum...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.