Facebook Messenger gjør endringer

Facebook Messenger jobber hele tiden med å finne den perfekte balanse mellom bedrifts produsert innhold og det personlige. På grunn av dette har de også innført tre nye endringer som blir iverksatt i starten av 2020. 

Dette er de tre nye endringene:

  • “24+1”- regelen blir til bare “24”- regelen
  • Subscription messaging blir fjernet for bedrifter
  • Message Tags blir kortet ned fra 17 tags til 4. 

I følge Manychat er de to førstnevnte funksjonene generelt sett lite brukt, og vil av den grunn ikke påvirke så mange. Message Tags endringen der i mot blir brukt av de fleste.

La oss se nærmere på de forskjellige endringene.

24+1 blir til 24

24+1 regelen gikk ut på at du hadde lov til å ta “ubegrenset” kontakt med kunden de 24-timene etter at kunden selv var i kontakt med deg. +1 gjorde det lov å komme med én oppfølger melding i etterkant av disse 24...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.