Evergreen innhold

Evergreen innhold er noe du lager – en bloggpost, video, et kurs – som har en lang holdbarhet. Siden alt stadig er i endring kan det være vanskelig å skrive om noe som aldri går ut på dato. Poenget er at det er innhold som holder i flere år, uten å bli påvirket av omgivelsene. 

Fordelen med evergreen innhold er at det senker terskelen og presset for å hele tiden lage nytt innhold. Det gir deg mer frihet til å fokusere på andre ting. Gir deg mer tid til å fokusere på hva som faktisk er i tiden, eller jobbe med å få det du har til å fungere best mulig. 

Du kan ha sagt det samme budskapet 1000 ganger før noen hører det for første gang. 

Evergreen innhold kan brukes på nytt og på nytt. Det kan lages i forskjellige format og spres enda mer. Mange er ofte bekymret for at det skal oppfattes som spam, og at folk skal kjenne igjen innholdet....

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.