Suksess med netthandel

Thomas Moen og Thomas Skavhellen deler våre tanker rundt netthandelens dynamiske verden. Vi tror en ukentlig oppdatering er nødvendig for deg som driver netthandel.

Denne podcasten vil ha en mer uformell tilnærming enn tidligere podcast-prosjekter, og sikter mot en enklere og mer direkte dialog om aktuelle temaer innen netthandelssektoren.

Vi prater også om annonsering på Meta (Facebook/Instagram), Google, Snapchat, TikTok med mer.

Det kommer ut en ny episode hver onsdag.