HJEM
/
BLOGG
/
Hvordan unngå å forstyrre læringsfasen på annonsene dine

Hvordan unngå å forstyrre læringsfasen på annonsene dine

Les mer om

facebook

Under læringsfasen er annonsesettene mer ustabile og gir ofte dyrere resultater. Dette fordi algoritmene tester og finner ut hvordan de kan gi best mulig resultater til annonsene.

Gjøres det endringer på annonsene eller annonsesettene går ofte annonsesett og/eller annonsene i denne læringsfasen igjen. Dette er fordi alle endringer har en påvirkning på leveransen. Når det er sagt, er det ikke alle endringer som setter annonsesettene/annonsene tilbake i læringsfasen. I følge Facebook må endringene være signifikante. Akkurat hva det vil si kommer ikke tydelig frem, men noen endringer vet vi helt sikkert at vil påvirke.

Endringer som forstyrrer læringsfasen

 • Enhver endring av målgruppe
 • Enhver endring i selve annonsen
 • Enhver endring for å optimalisere et event
 • Å legge til en ny annonse i annonsesettet
 • Å skru på et annonsesett som har vært avslått i over 7 dager
 • Forandre budstrategi

Endringer som kanskje forstyrrer læringsfasen

 • Nådd forbruksgrense for annonsesettet
 • Endring av bud, kostnad eller ROAS kontroll.
 • Budsjett (ved mindre du bruker “target cost bidding”)

Hvordan kan du unngå læringsfasen?

Det kan være vanskelig å unngå læringsfasen, og noen ganger er kanskje det beste alternativet å gjøre endringene som trigger det. Likevel er det tiltak du kan gjøre for å unngå dette.

 • Gå nøye gjennom innholdet
  Ved å gå nøye gjennom innholdet du annonserer for vil du kunne minimerer sannsynligheten for å ville gjøre endringer underveis. Slurvefeil som skrivefeil eller feil link kan lett unngås om du er grundig fra starten av.
 • Unngå å gjøre endringer om resultatene er bra
  Det kan virke som at algoritmene er veldig sensitive for endring. Leverer annonsesettene gode resultater ville jeg derfor anbefalt deg å ikke gjøre endringer på dem.
 • Dupliser kampanjer/annonsesett/annonser
  Skulle du likevel ville gjøre endringer, anbefaler jeg å duplisere annonsesettet og teste ut den nye varianten der istede. På den måten ødelegger du ikke resultatene du allerede har.
 • Ikke ha for mange annonser i annonsesettene
  Høyt volum av annonser gjør det vanskelig for Facebooks algoritmer å optimalisere best mulig. De fokuserer ofte bare på annonsene som leverer best. Jeg anbefaler mellom 2-5 annonser i et annonsesett.
 • Ha realistiske budsjetter
  For at Facebook skal levere best mulig må de ha minst 50 konverteringer i uken. Sett derfor et budsjett som er realistisk for at du skal kunne nå dette. Er det vanskelig å få 50 salg som konverteringer, kan du for eksempel bruke “legg i handlekurv” som målet for kampanjen i stedet.


GRATIS ANALYSE

Får du ikke resultatene du ønsker deg?

Vi har laget en undersøkelse du svarer på noen på enkle JA/NEI spørsmål. Som igjen vil gi deg en skreddersydd analyse av nettbutikken din.

FÅ ANALYSEN