HJEM
/
BLOGG
/
Hvordan lage en god landingsside

Hvordan lage en god landingsside

Les mer om

nettbutikk

Vil du få flere leads, måle direkte salg eller andre konkrete konverteringer (handling)? Da er landingssider gode å ha. De fungerer som målrettede nettsider, og gjør det lettere for deg å måle responsen.

En landingsside (også kalt dedikert landingsside) er ikke det samme som en vanlig side på nettstedet ditt. Når vi snakker om dedikerte landingssider, er dette ofte selvstendige sider som ikke er tilknyttet nettstedet ditt. Kort forklart har en landingsside kun én hensikt. Dette er oftest at den besøkende skal utføre en handling som å laste ned en gratis E-bok, fullføre et kjøp, eller lignende

Den største forskjellen fra en dedikert landingsside og en side på nettstedet ditt er valgmulighetene. På nettstedet ditt har du gjerne en meny, flere faner, linker som kan klikkes på osv. En dedikert landingsside på den andre siden, har ikke disse alternativene. Her har du kun to valg: utføre handling eller krysse deg ut fra siden.

Ser vi for eksempel på nettsiden vår moenco.no/blog, ser vi at det er minst 6 valgmuligheter for å klikke seg videre (om vi vurderer hele menyen som en)

På landingssiden vår for et av våre webinar har du kun ett alternativ du kan klikke på

Hvordan bygge opp en god landingsside

Før du begynner

Før du lager landingsside må du ha stilt deg selv 2 spørsmål:

  • Hva er formålet med landingssiden?
  • Hva skal landingssiden inneholde?

Formålet

Å definere hva formålet med landingssiden er, gjør det også lettere for deg å utvikle en tydelig landingsside. Du må altså vite hva hensikten er - hva du vil oppnå. Vil du at de besøkende skal kjøpe fra deg, eller at de skal gi fra seg e-postadressen sin? Hva du ønsker å oppnå med landingssiden har mye å si for hvordan du utformer den, og hva den skal inneholde.

Hva skal landingssiden inneholde

Når du vet hva formålet med landingssiden er, kan du også lettere vurdere hva landingssiden bør inneholde. Hvilken informasjon trenger den besøkende å få, for å utføre ønsket handling? Er formålet å laste ned en gratis PDF, mot å gi fra seg e-postadressen - da vil den besøkende gjerne ikke ha behov for så mye ekstra informasjon. Dette fordi terskelen for å gi fra seg e-postadressen er relativt lav, så lenge produktet de mottar oppfattes som verdifullt.

Ønsker du på den andre siden at den besøkende skal gjøre et kjøp, vil hun kanskje behøve litt mer informasjon. Selger du for eksempel kurs til 4000 kr, vil terskelen være høyere og den besøkende vil gjøre mer research før hun tar et valg.

Elementer å inkludere i en god landingsside

  • Ha en god og beskrivende overskrift. Det er viktig at den besøkende føler en enhet mellom landingssiden og det de klikket seg inn fra (eks facebook annonse). En god overskrift vil derfor kunne bekrefte dette, men også holde på interessen.
  • Sørg for at det er enkelt for den besøkende å utføre en handling. Ha tydelige call to actions, skjemaer etc. Gjerne med kontrastfarger for å fremheve enda mer.
  • Bruk av bilder og video er ofte svært effektivt. Det kan brukes til å sette stemning, forklare eller inspirere til handling.
  • Ønsker du at den besøkende skal utføre en handling med litt høyere terskel (eks. kjøp), er kundeuttalelser et veldig godt hjelpemiddel. Det gir en sosial trygghet i at andre har kjøpt produktet og er fornøyd.
  • Punktlister er en god måte å gjøre landingssiden mer oversiktlig og lettlest. Det er lettere for den besøkende å involvere seg i innholdet på landingssiden når det ikke er store bolker med tekst der.
  • Siste, men kanskje det viktigste punktet. Landingssiden din være mobilvennlig. Mobilen blir stadig mer og mer brukt, og om du ikke er mobilvennlig vil du gå glipp av mange konverteringer.

GRATIS ANALYSE

Får du ikke resultatene du ønsker deg?

Vi har laget en undersøkelse du svarer på noen på enkle JA/NEI spørsmål. Som igjen vil gi deg en skreddersydd analyse av nettbutikken din.

FÅ ANALYSEN