HJEM
/
BLOGG
/
7 grunner til å ikke bruke Frem Innlegg-knappen

7 grunner til å ikke bruke Frem Innlegg-knappen

Les mer om

facebook

Har du en egen Facebook-side har du helt sikkert sett den store blå Frem Innlegg-knappen. Frem Innlegg funksjonen er den enkleste formen for annonsering på Facebook. Her kan du betale for å distribuere et innlegg postet på din Facebook-sides tidslinje. Selv om et fremmet innlegg fremstår som en annonse i nyhetsstrømmen, er det fortsatt ikke det samme som en annonse laget i annonseadministrasjonen. Dette er på grunn av de begrensede tilpasningsfunksjonene.

Min lidenskap i jobben min er å få alle bedrifter i Norge til å slutte å bruke Frem Innlegg-knappen. Det er kanskje en lett måte å komme i gang med annonsering, men du går glipp av et stort potensiale. Av den grunn gir jeg deg syv grunner til å ikke bruke Frem Innlegg-knappen

Vi ser på:

  • A/B testing
  • Målsetting
  • Kontroll på budsjett
  • Egendefinerte publikum
  • Plassering av annonser og tilpassing av formater
  • Dynamiske annonser og tekstforslag
  • Andre optimaliserings muligheter

A/B testing

Når du fremmer et innlegg opprettes det én kampanje med ett annonsesett og én annonse. Du har ikke muligheten til å gjøre endringer på dette oppsettet. En av de kanskje viktigste delene av å markedsføre seg på Facebook, er å hele tiden teste ut nytt innhold for å se hva som fungerer best. Dette er hva vi kaller A/B testing. A/B testing er altså en måte å sammenligne to versjoner av X for å vurdere hvilken av versjonene som leverer best resultater. Ved å kun kjøre én annonse i et annonsesett har du ingen mulighet til å vurdere leveransen opp mot noe annet. Jeg anbefaler alltid å teste ut forskjellige annonser i hvert annonsesett, for å se både hva som gir best respons, men også hva som er billigst for deg. Altså, ved å bruke Frem Innlegg-knappen, har du ingen mulighet for å vurdere leveransen av innlegget. Du går glipp av potensialet til å ta kontroll og få bedre resultater.

Målsetting

Frem Innlegg-knappen handler om å gjøre det lettest mulig for deg å annonsere på Facebook. Dette betyr også at det er mange valg du ikke får muligheten til å optimalisere etter. Blant dem har vi målsetting, altså hva målet med annonsen din er.

Målsetting med Frem Innlegg-knappen

GEwidwtR4ipH7yTHE0kc_Skjermbilde_2020-02-10_kl._14.28.18

Målsetting med Business Manager

G094gqVtQtiZ9tNPOFtg_Skjermbilde_2020-02-10_kl._14.36.58

Under annonsekontoen din i Business Manager kan du selv velge målsetting for hver kampanje, noe som gjør det lettere for Facebook å optimalisere etter ønsket handling. Når du bruker Frem Innlegg knappen vil de bare ta en antagelse ut i fra innlegget hva som er ønsket handling. Ved å selv velge målsetting for kampanjen din, sier du til Facebook at de skal lete etter personer, innenfor din målgruppe, som er mest sannsynlig til å gjøre den handlingen. Er målsettingen salg, vil Facebook se etter de som er mest kvalifisert for å gjøre et kjøp fra deg.

Kontroll på budsjett

Ved fremming av et innlegg får du to valgmuligheter: varighet og totalt budsjett. Ut i fra dette distribuerer Facebook beløpet ditt spredt utover valgt tidsperiode. I annonsekonto på den andre siden, har du mulighet til å ta mer kontroll over budsjettet ditt. Per nå har du mulighet til å sette budsjettet både på annonsesett-nivå og kampanje-nivå. På sikt vil det kun være mulig å justere på kampanje-nivå.

Budsjett med Frem Innlegg-knappen

XwTeZQwRnWUU20cvSrwm_Skjermbilde_2020-02-10_kl._14.29.30

Budsjett med Business Manager

fR4IUTwToSqb3akR5suF_Skjermbilde_2020-02-10_kl._14.51.36

Som jeg nevnte i første punkt, har du kun én annonse i ett annonsesett i kampanjen din, når du fremmer et innlegg. Markedsfører du fra annonsekonto vil du ha mulighet til å teste ut forskjellige målgrupper (annonsesett) og annonser i samme kampanje. Ved å ta kontroll over budsjettet og fordelingen av budsjettet ditt, vil du da ha muligheten til å putte pengene der du får best resultater.

Den absolutt største og kanskje viktigste fordelen med å styre budsjettet i annonsekonto er muligheten til å velge dagsbudsjett. Å velge dagsbudsjett gir deg mer kontroll på pengebruken, og sørger for en jevn disponering av annonsene gjennom hele perioden. Du kan også ha annonsene løpende så lenge du vil (og så lenge de gir resultater), og justere det opp eller ned ut i fra resultatene. Dette har du ikke mulighet til når du fremmer innlegget.

Egendefinerte publikum

Hvem som blir eksponert for innholdet ditt er også svært viktig for at du skal få utbytte av annonsekronene dine. Selv om Facebooks algoritmer blir dyktigere og dyktigere, trenger de tid på å forstå hvem som er den beste målgruppen for deg. Når du fremmer et innlegg har du noen få muligheter for endring av publikummet ditt. Du kan justere det på demografi (alder, kjønn og sted) eller på interesser. Jobber du i annonsekonto er dette det vi ville kalt “kaldt” eller “bredt” publikum.

Publikum med Frem Innlegg-knappen

zmWdyFe8TgupBqwPrOcF_Skjermbilde_2020-02-10_kl._14.29.03

Jobber du der i mot i annonsekontoen har du muligheten til å treffe mer målrettet enn dette. Her har du muligheten til å lage egendefinerte publikum og egendefinerte hendelser. Det vil si at du kan lage målgrupper basert på for eksempel de som har besøkt nettsiden din (også kalt remarketing eller varmt publikum). På denne måten vil du kunne nå ut til de som allerede kjenner til deg, og som gjerne er interessert i å kjøpe. Generelt sett ser vi at varme publikum er de mest lønnsomme publikummerne du kan markedsføre til.

Publikum fra annonsekonto

vzlVQKwOSQKp3KjJxfOi_Skjermbilde_2020-02-10_kl._14.49.22

Med å bruke Frem Innlegg-knappen har du derfor mindre kontroll over hvem som mottar budskapet ditt. Du vil heller ikke ha mulighet til å følge opp de som allerede kjenner til deg - og på den måten gå glipp av potensiale.

Plassering av annonsen og tilpassing av formater

Det er mange forskjellige plasseringer annonsen din kan vises fra på Facebook. Har du koblet til Instagram kontoen din vil du kunne annonsere deg både på Facebook og Instagram. Noen av plasseringene krever forskjellige formater. De to viktigste formatene er kvadrat (1:1) og 16:9 (fullskjerm for telefon). For å få best utbytte av de forskjellige plasseringene, kan du nå tilpasse innholdet ditt etter de forskjellige plasseringene i annonsekonto. Dette har du ikke muligheten til ved å trykke på Frem Innlegg-knappen. Da distribueres annonsen som den er. Har du for eksempel et bilde i “feil” størrelse kan du risikere at deler av bildet kuttes.

4NqtyZzRLKmqHQD0x7Ye_Skjermbilde_2020-02-10_kl._15.26.45

Med en annonsekonto har du også mulighet til å se hvor annonsene dine leverer best. Ser du at Instagram Nyhetsfeed eller Facebook Marketplace er veldig dyr å annonsere på sammenlignet med andre plasseringer kan du velge å ekskludere de. På denne måten kan du enklere konsentrere pengene dine der du ser at du får penger tilbake.

Dynamiske annonser og tekstforslag

Med dynamiske annonser har du muligheten til å laste opp et utvalg av bilder/video, hovedtekster og overskrifter, og la Facebook teste ut hva som fungerer best. Du kan på en måte si at Dynamiske annonser er som automatisert A/B testing.

2ymPdFtDSxaCLX9DFweQ_Skjermbilde_2020-02-10_kl._16.19.15

En litt “lettere” versjon av dynamiske annonser, er muligheten til å legge til forskjellige tekstforslag i annonsen. Da vil Facebook teste ut de forskjellige tekst forslagene og se hvilke av dem målgruppen din responderer best på.

sU2x3NYEQSCesppbgiej_Skjermbilde_2020-02-10_kl._16.16.35

Dette vil kun være mulig å teste ut i annonsekonto, og er ikke et alternativ når du fremmer innlegg.

Andre optimaliserings muligheter

Det er en rekke flere fordeler med å bruke annonsekonto i Business Manager fremfor å fremme innlegg. Du kan lage Facebook skjemaer for å samle leads, målrette deg bare mot folk med iphone eller android, spesifisere målt konvertering eller kontrollere frekvens. Mulighetene er med andre ord mange. Når det er sagt, betyr det ikke at du må ha veldig avanserte kampanjer for å få resultater …

… Det mest grunnleggende poenget er hvorvidt du har kontroll på budsjettet, distribusjonen og resultatene. Frem Innlegg-knappen er laget for å gjøre annonsering så lett tilgjengelig som mulig, for deg som er helt ny på annonsering. Med et så simpelt verktøy, sier det seg også selv at det er begrenset hvor mye du kan oppnå med det.

Jeg oppfordrer derfor alltid alle, uansett størrelse på bedrift eller budsjett, å bruke annonsekontoen i Business Manager. Det kan virke forvirrende i starten, men det gir deg mye mer kontroll over egen markedsføring - og vil bidra til økte resultater.

GRATIS ANALYSE

Får du ikke resultatene du ønsker deg?

Vi har laget en undersøkelse du svarer på noen på enkle JA/NEI spørsmål. Som igjen vil gi deg en skreddersydd analyse av nettbutikken din.

FÅ ANALYSEN