/ ANNONSEKLUBBEN

Det er utfordrende å annonsere i disse tider. "Gjør jeg alt riktig? Finnes det er bedre måte å gjøre det på? Hva kunne jeg gjort bedre?"

Dette er alle spørsmål du kan få svar på som medlem av annonseklubben.

Hver måned møtes vi digitalt. Still spørsmål, få feedback på kampanjer, annonser, strategier og ikke minst få råd av Thomas om hva du bør fokusere på for å få mest mulig ut av hver annonsekrone.

BLI MEDLEMANDRE TJENESTER
Annonseklubben